Fonds vrijwillige zorg in gezin voor kinderen tot 21 jaar

Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om die initiatieven te ondersteunen: Vrijwillige zorg  in het gezin. Ze zoeken daarvoor 25 initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers inzetten voor kinderen en jongeren tot 21 jaar.

Doel van het fonds voor vrijwillige zorg in het gezin

Oranjefonds logoMet Vrijwillige zorg in het gezin versterkt het Oranje Fonds initiatieven voor een kwetsbare groep kinderen en jongeren. Van elkaar en onze gezamenlijke ervaringen leren neemt een centrale rol in binnen het programma. Het programma bestaat verder o.a. uit:

 • Samenwerking met (bedrijfs)partners die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van thematiek, strategie, coaching, communicatie;
 • Inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;
 • Evaluatieonderzoek

Wie kan aanvragen?

Startende als bestaande initiatieven die zich met behulp van vrijwilligers richten op het versterken van kinderen en jongeren tot 21 jaar in een complexe thuissituatie. BV jonge mantelzorgers, kinderen van de ouders met psychische- of verslavingsproblematiek, vluchtelingenkinderen, pleegkinderen of kinderen van gescheiden ouders.

Criteria (samenvatting)

Bij de beoordeling van de projecten die zich aanmelden voor het programma ‘Vrijwillige inzet in het gezin’ hanteren wij de volgende voorwaarden en selectiecriteria: Algemeen

 • De reguliere richtlijnen en beoordelingscriteria van het Fonds zijn van toepassing bij de beoordeling van de inzendingen voor het programma.
 • Verbinding met andere groepen en diversiteit binnen een groep vormen een pré.
 • Verschillende groepen worden door herhaalde ontmoetingen over langere tijd met elkaar verbonden;
 • De selectie biedt voldoende geografische spreiding, waarbij ook gelet wordt op een goede verdeling tussen grote steden en kleinere plaatsen.

Criteria voor de selectie van maximaal 25 programmadeelnemers: Het initiatief:

 • is gericht op ondersteuning van kinderen en jongeren tot 21 jaar in gezinnen waar sprake is van complexe (mentale) problematiek;
 • neemt de gezinssituatie als het uitgangspunt van de probleemanalyse en de aanpak;
 • beantwoordt aantoonbaar aan de wensen, behoeften van de kinderen en jongeren zelf en sluit aan bij hun leefwereld;
 • bereikt in de programmaperiode minimaal 60 kinderen en jongeren / gezinsleden;
 • toont een prominente rol voor vrijwilligers bij de uitvoering van het project;
 • werkt samen met relevante lokale organisaties;
 • toont een duidelijk draagvlak voor het project binnen de eigen organisatie én de context waarin het actief is;
 • beschikt over redelijke mate van financiële continuïteit dat zich vertaalt in ieder geval vanaf 2e jaar in cofinanciering.
 • Het programma staat open voor zowel nieuwe als bestaande projecten.

Budget: maximaal 25 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten kinderen en jongeren tot 21 jaar in gezinnen waar complexe problemen spelen. € 70.000 in het eerste projectjaar, € 60.000 in het tweede jaar  € 50.000 in het derde.
Deadline: van 13 februari tot en met 6 april 2018

Overige informatie

Oranje Fonds