Fonds voor meer leefkracht en slimmere zorg

Zorgverzekeraars hebben soms fondsen waarop aanspraak kan worden gedaan. In 2018 is deze zorgverzekeraar gestart met een fonds om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen.

Doel: meer leefkracht en slimmere zorg

Samen met maatschappelijke organisaties werkt dit fonds aan meer leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s. Zo steunt het bijvoorbeeld projecten en evenementen, die fysieke, mentale en financiële drempels voor mensen wegnemen om meer te bewegen. Door het fonds vooral regionaal in te zetten onderstreept de zorgverzekeraar zijn betrokkenheid en binding met de regio’s waar hij de meeste verzekerden heeft (Achterhoek, Noord, Midden, Twente en West).

Wie kan aanvragen?

Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtig project kunnen een beroep op het fonds doen.

Criteria (samenvatting)

De ledenraad en de leden van de zorgverzekeraar kiezen welke projecten financiering krijgen. De uitgangspunten voor een project zijn: laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij de verzekerde.

Budget: maximaal € 5.000,- per lokaal initiatief, en maximaal € 10.000,- voor landelijke initiatieven

Deadline: 6 april 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>