Fonds voor grote, meerjarige projecten

Dit fonds is 15 jaar geleden opgericht om goede doelen financieel te ondersteunen in de volgende sectoren: natuur en milieu, democratie en rechtsstaat, medische wetenschap en kunst en cultuur.

Doel

Met haar donaties wil het fonds proactief werken en inzetten op projecten die een verschil kunnen maken. De nadruk ligt op de grotere, meerjarige projecten. Per sector heeft het fonds specifieke doelstellingen.

  • Natuur en Milieu: natuurbescherming op de Noordzee en Caribische Zee en bescherming van natuur en landschap in Nederland.
  • Medische Wetenschap: het financieren van kankeronderzoek dat buiten de gebaande paden durft te treden en bijdragen aan het bestrijden van dementie, met name voor mensen die op jonge leeftijd getroffen worden.
  • Democratie en rechtsstaat: het promoten van burgerschap bij jongeren, Europese waarden onderhouden, en op mondiaal vlak het herstel van gemeenschappen in post-conflictgebieden.
  • Kunst en cultuur: ondersteunen van een rijk cultureel leven en kruisbestuiving van oude ambachten en moderne technologie.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen.

Criteria(samenvatting)

De volgende projecten hebben de voorkeur:

  • Projecten met een landelijke uitstraling (focus op Nederland, internationale blik).
  • Langlopende projecten (drie tot vijf jaar).
  • Cofinanciering wenselijk.
  • Nadruk op het verdiepen en verspreiden van kennis.
  • Aandacht voor ondernemerschap en persoonlijk leiderschap.
  • Passend bij het DNA van het fonds: concreet, meetbaar resultaat, vliegwieleffect, projectmatig karakter, herkenbare actie, duurzaam, jong talent, educatief, onderscheidend, het verschil maken.

Budget: gemiddelde bijdrage van € 75.000,- per project.

Deadline: jaar rond

LET OP! Verzoeken tot financiële ondersteuning kunnen uitsluitend op uitnodiging van het fonds worden ingediend. U kunt uw project echter wel via hun online projectsuggestieformulier onder de aandacht brengen.

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>