FNO – vervolg Programma ‘Klein Geluk’ Call 2

Call 2, materialen, dagbesteding en evenementen, open van 1 aug t/m 27 sept 2018 (voorlopige planning)

FNO wil bij een aantal kwetsbare groepen in de samenleving de kansen op gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief vergroten. Zo ondersteunt het fonds de komende 4 jaar met een bedrag van 3 miljoen euro het programma ‘Klein Geluk’, gericht op mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid.  Fonds NutsOhra

Het gaat om mensen van alle leeftijden met een breed spectrum van aandoeningen (somatisch, psychiatrisch, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk). Deze personen ervaren over het algemeen minder kwaliteit van leven dan de gemiddelde inwoner van Nederland en zijn vaak afhankelijk van anderen om die te verbeteren.

Doel

Het doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door projecten te financieren waarbij de doelgroep meer welbevinden zal ervaren, meer sociaal gaat participeren en/of meer regie kan voeren over zijn/haar eigen leven.

  • Subsidie voor materialen, dagbesteding en evenementen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vak van gezondheid. Hiervoor worden 6 calls uitgeschreven gedurende de looptijd van het programma.
  • Subsidie voor het bewerkstelligen van een structurele verandering die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. Hiervoor worden gedurende het programma 3 thema calls uitgeschreven.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen of georganiseerde verbanden die actief gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking. Dit kunnen zorgaanbieders zijn, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, etc.

Criteria (samenvatting)

De criteria kunnen per call verschillen maar voor alle aanvragen geldt dat de wensen van de doelgroep zelf centraal staan en dat zij (behalve als dat echt niet mogelijk is) bij de aanvraag betrokken worden.

Overige informatie

Deadline: call 1 van 1 januari t/m 28 febr 2018*

Call 2, materialen, dagbesteding en evenementen, open van 1 aug t/m 27 sept 2018 (voorlopige planning)

 

Het programma  loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022

Budget: Call 1 voor materialen, dagbesteding of evenementen is € 194.000 beschikbaar. Het maximale wat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep bereikt worden. Daarnaast wordt matching gevraagd vanuit de eigen middelen van de organisatie.

FNO klein geluk

Programmatekst

Let op, dit is een voorlopige planning

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl