Financiering voor vernieuwend onderzoek

De Vernieuwingsimpuls van NWO bestaat uit drie financieringsvormen voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.NWO

Doel : Vernieuwend onderzoek een impuls geven

Het is een competitief programma dat talentvolle en creatieve onderzoekers een persoonsgebonden financiering biedt. De Vernieuwingsimpuls richt zich op de toekomstige topgroep van wetenschappelijk onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Zo krijgt vernieuwend onderzoek een impuls en wordt de doorstroom bij wetenschappelijk onderzoeksinstellingen bevorderd.

Wie kan aanvragen?

De Vernieuwingsimpuls omvat drie financieringsvormen, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Veni, voor pas gepromoveerde onderzoekers
  • Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht
  • Vici, voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen

Criteria (samenvatting)

Beoordelingscriteria zijn:

  • de kwaliteit van de onderzoeker
  • de kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en
  • kennisbenutting.

Budget: maximaal € 250.000,- voor Veni, € 800.000,- voor Vidi en € 1,5 mln voor Vici.

Deadline: 8 januari 2019, 14.00 uur (Veni), 26 maart 2019, 14:00 uur (Vici)

Overige informatie

NWO – Vernieuwingsimpuls >>