Financiering van risicovol onderzoek met potentie

(Jonge) onderzoekers uit alle disciplines kunnen financiering aanvragen voor risicovolle en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact.

Doel

Het doel is om onderzoek te bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact dat risicovol is of te vroeg in zijn ontwikkeling is voor een beoordeling in een regulier peer-review proces. Creatieve, out-of-the-box denkers worden aangemoedigd om creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën die relevant zijn voor het programma in de praktijk te brengen. Kleine projecten kunnen gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het doen van onderzoek. Aanvragers uit de hele kennisketen, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom.

Wie kan aanvragen?

(Jonge) onderzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen, maar kunnen dit ook met mede-aanvragers doen.

Criteria (samenvatting)

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

  • Maatschappelijke vraag en impact
  • Een risicovol en creatief idee
  • Projectopzet

Meer informatie over de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals.

Budget: maximaal € 50.000,- per project

Deadline: 2 mei 2019, 14:00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem een jaarabonnement! >>