Financiering voor het versterken van mensen met een beperking

Deze maatschappelijke organisatie steunt organisaties en initiatieven die mensen met een beperking helpen het heft in eigen handen te nemen.

Doel

De ambitie is om mensen met een beperking en hun familie sterker te maken zodat zij volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Heb jij een initiatief of project waar je financiering, expertise of een netwerk voor nodig hebt? Als je idee of plan past bij een van de volgende programma’s, kan je ondersteuning aanvragen:

  • Sterker staan: mensen met een beperking zelfstandiger maken.
  • Sociaal netwerk bouwen: mensen aan elkaar koppelen door leuke activiteiten te organiseren, een sociaal netwerk op te bouwen of de benodigde sociale vaardigheden te leren.
  • Families versterken: helpen van de directe omgeving om een goede balans te vinden tussen de zorg die nodig is en alle andere facetten van het eigen leven.
  • Samenleving betrekken: creëren van bewustwording in de samenleving.

Wie kan aanvragen?

Stichtingen, verenigingen, universiteiten of hogescholen.

Criteria(samenvatting)

Kleine en/of lokale projecten:

  • Het project is bestemd voor een doelgroep met een verstandelijke -, lichamelijke -, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme.
  • Het project moet ten goede komen aan meerdere personen (dus niet aan één individu).

Budget: maximaal € 4.000,-.

Grote en/of landelijke projecten:

  • Bij grote projecten (die vanwege hun omvang een landelijke spreiding of uitstraling kunnen hebben) is het belangrijk dat ze een bijdrage leveren aan één van de programma’s.
  • Het project is bestemd voor een doelgroep met een verstandelijke -, lichamelijke -, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme
  • Het project moet ten goede komen aan meerdere personen (dus niet aan één individu)

Budget: € 4.000,- tot € 100.000,-

Deadline: jaar rond

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>