Financiering voor onderzoek door hogescholen en de beroepspraktijk

Deze regeling biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector. Aanvragen kan pas vanaf 16 september, maar er zijn voorbeeldformulieren beschikbaar om je aanvraag voor te bereiden.

Doel

Deze financiering voor onderzoek door hogescholen en de beroepspraktijk biedt de kans met (nieuwe) samenwerkingspartners verkennend onderzoek te doen zoals haalbaarheidsstudies. De regeling is themavrij. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Wie kan aanvragen?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen in samenwerking met minstens twee partners vanuit de beroepspraktijk (mkb-ondernemingen en/of publieke partijen).

Criteria (samenvatting)

  • De looptijd van het project bedraagt maximaal twaalf maanden.
  • Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek die zijn gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access).
  • De hogeschool en de partners dragen bij aan de kosten van het project. Deze cofinanciering bedraagt minimaal € 10.000,-.
  • Uitgesloten zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids- bevordering van personeel of het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of aanvragen die behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.

Budget: maximaal € 20.000,- per project

Deadline: 8 oktober 2019 (eerste ophaalmoment)

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>