Financiering voor onderzoek dat inzet op beter geneesmiddelengebruik

Dit programma financiert onderzoek dat inzet op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen, voor een beter geneesmiddelengebruik. Het uitgangspunt van het onderzoek is een probleem uit de praktijk.

Doel

De oproep richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

Wie kan aanvragen?

Een projectidee kan alleen door een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling waarin onderzoeksexpertise aanwezig is worden ingediend.

Criteria (samenvatting)

Voor deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn.

  • Het onderzoek leidt tot winst voor de klinische praktijk: het verbetert het geneesmiddelengebruik via optimalisatie van het effect op gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid.
  • De implementatie van de uitkomsten van het project moet worden gewaarborgd.
  • De aanvraag maakt helder dat de gebruikers de resultaten in de praktijk gaan toepassen.
  • Een voorwaarde voor financiering is dat het voorstel een breed draagvlak heeft, waarbij de uitvoering bij voorkeur plaatsvindt in een samenwerkingsverband.

Budget: in principe geen beperking aan de omvang van de gevraagde subsidie

Deadline: 22 september 2020, om 14:00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>