Financiering voor kankeronderzoek

Het doel van deze KWF subsidie is onderzoeksresultaten vaker, beter en sneller te vertalen naar toepassingen voor patiënten door kankeronderzoek en implementatieprojecten te financieren. Deze visie geven ze vorm in het Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I): een nieuwe manier van financieren, beoordelen en werken.

Doel: kankeronderzoek mogelijk maken

KWF kankerbestrijding

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

Voor elke stap die een nieuwe vinding/ontwikkeling moet doorlopen in het ontwikkelingstraject geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen dat hij/zij nodig heeft. Deze KWF subsidie stelt bovendien continueringsopties bij veelbelovende resultaten en discontinueringsopties bij veranderd perspectief. De financieringsstructuur is opgebouwd uit financieringsvormen, die in een passende onderzoeksfase ingediend kunnen worden.

Criteria (samenvatting)

1. Onderzoeksprojecten

  • Bestaan uit een gedefinieerd onderzoeksvoorstel van beperkte omvang qua duur en onderzoeksgroep(en).
  • Budget: € 500.000,-

2. Persoonsgebonden onderzoeksprojecten

  • Getalenteerde jonge onderzoekers wordt de kans geboden om hun eigen onderzoeksvoorstellen in te dienen, die in een aparte, onderlinge competitie worden beoordeeld.
  • Budget: € 500.000,- 

3. Unieke hoge risicoprojecten

  • Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid op basis van een goed, maar nog niet volledig uitgekristalliseerd idee in korte tijd voorwerk uit te voeren om vast te stellen of het idee daadwerkelijk kansen in zich heeft.
  • Het gaat hierbij om niet-bestaande onderzoekslijnen met voornamelijk theoretische onderbouwing en een lage bewijslast maar met een hoge potentie tot doorbraken met betrekking tot de stand van de wetenschap of de kankerbestrijding.
  • Budget: € 150.000,-

4. Consortia

Wanneer het onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd door 4 of meer deelnemende partijen of het budget meer dan 1 miljoen euro bedraagd vindt KWF dat er goede afspraken in een consortiumovereenkomst moeten worden vastgelegd.

5. Implementatieprojecten

De financieringsvorm Implementatieprojecten is gericht op het faciliteren en financieren van praktische en concrete activiteiten ten behoeve van implementatie van specifieke innovaties / nieuwe methoden op nationaal niveau.

Deadline: 19 december 2018, 12.00 uur

Budget: zie hierboven

Overige Informatie

Zie KWF website

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.