Geld voor een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Om dit te bereiken stimuleert deze subsidie de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Doel: het beroepsonderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt

De regeling heeft als doel om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samen­werkings­verbanden tot stand gekomen, ook in in de zorg.

Wie kan aanvragen?

Een publiek-privaat samenwerkingsverband, bestaande uit minimaal één bekostigde mbo-instelling en ten minste één arbeidsorganisatie.

Criteria (samenvatting)

  • Voor de publiek-private samenwerking geldt dat het bedrijfsleven minimaal één derde deel en maximaal twee derde deel financiert van de totale begroting.
  • Er wordt gedacht vanuit de markt (outside-in) en er wordt geluisterd naar klanten/partners.
  • De uniekheid van de publiek-private samenwerking is duidelijk en biedt een concurrentievoordeel t.o.v. andere aanbieders.
  • Er zijn duidelijke en gedetailleerde beschrijvingen van de producten en diensten en de eisen waaraan zij dienen te voldoen.
  • De kartrekker is een ondernemende netwerker die in staat is een kernteam te vormen, dat een goede afspiegeling is van het ecosysteem en dat beschikt over de juiste kennis en ervaring.
  • Partners zijn geïdentificeerd en hebben middelen, faciliteiten en financiën voor de komende fase toegezegd.

Budget: maximaal € 2.000.000,- per project, € 25 miljoen beschikbaar per jaar.

Deadline: aanvragen tussen 1 januari en 1 februari 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>