Kinderpostzegels – financiering van projecten voor kinderen

De Kinderpostzegelactie 2019 gaat deze week weer van start. Ruim 160.000 basisschoolkinderen gaan op pad om kinderpostzegels en andere producten te verkopen om geld in te zamelen. Het ingezamelde bedrag gaat dan naar Stichting Kinderpostzegels, die dit jaar zijn aandacht richt op de financiering van projecten voor kinderen die in de daklozen- en vrouwenopvang verblijven.

Nederlandse organisaties kunnen bij Stichting Kinderpostzegels subsidie aanvragen voor projecten in Nederland, die kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen bieden voor een betere toekomst. De Kinderpostzegelactie is een mooi moment om deze financieringsmogelijkheid verder uit te lichten.

Doel van de financiering van projecten voor kinderen

Kinderpostzegels werkt in Nederland met de volgende programma’s:

  • Onderwijs projecten: om het recht op onderwijs te waarborgen en de persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
  • Werken aan veerkracht: om kinderen te helpen om een traumatische ervaring te verwerken.
  • Projecten in de pleegzorg: om kinderen een veilig thuis te bieden, waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en hechten.

Wie kan aanvragen?

Stichtingen en verenigingen in Nederland.

Criteria (samenvatting)

  • kinderen en hun directe belangen staan centraal
  • de rechten van het kind vormen het uitgangspunt
  • het project biedt zicht op een direct, concreet en praktisch nut voor kinderen
  • het project is gericht op ondersteuning van kinderen in de eigen woon- en leefomgeving
  • het project is maatschappelijk relevant
  • het project is verankerd in de lokale gemeenschap of het betreffende werkveld van de jeugdhulpverlening
  • er is sprake van participatie van kinderen

Budget: geen vaststaand bedrag

Deadline:  jaar rond 

Overige informatie

Inloggen voor klanten >>

Wil je de volledige regeling bekijken? Neem dan een jaarabonnement >>