Financiering van onderzoek naar behandelingen van hersenaandoeningen

Je kunt nu financiering aanvragen bij een stichting voor onderzoek naar ziektemodificerende behandelingen die hersenaandoeningen vertragen of stoppen.

Doel

Om minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen te realiseren, zijn meer behandelingen nodig die ingrijpen op het ziekteproces, zodat dit gestopt of vertraagd kan worden en mensen langer kunnen leven met een goede kwaliteit. Voor veel hersenaandoeningen bestaan deze behandelingen nog niet. De stichting investeert in die aandoeningen waarvoor de kans dat de behandeling de aandoening vertraagt of stopt, groot is.

Om daadwerkelijk resultaten te bereiken, focussen ze op projecten waarin behandelingen op hun werkzaamheid bij de mens worden onderzocht. Deze behandelingen kunnen psychologisch, farmacologisch of technologisch van aard zijn en grijpen in op het ziekteproces.

Wie kan financiering aanvragen?

De hoofdaanvrager dient afkomstig te zijn van een Nederlandse onderzoeksorganisatie. De klinische studie moet worden uitgevoerd in (een) Nederlands(e) kennis- of zorginstelling(en).

Criteria (samenvatting)

  • De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.
  • Het gaat om primair neurodegeneratieve hersenaandoeningen zowel in de klinische/ symptomatische als pre-symptomatische fase. De aandoening kent een genetische of sporadische oorzaak en een progressief van beloop.
  • Het onderzoek baseert zich op gezondheidswinst voor de patiënt. Van aanvragers wordt verwacht dat zij actief bij ervaringsdeskundigen en gebruikers te rade gaan om te toetsen in hoeverre hun ideeën aansluiten bij de behoefte van de belanghebbenden en of zij relevant, haalbaar en bruikbaar zijn.
  • De therapeutische behandeling is ziekte-modificerend van aard (gericht op het vertragen, stoppen of herstellen/genezen van de hersenaandoening).
  • Het onderzoek valt binnen een nader afgebakende fase van translationeel onderzoek, waarbij de focus ligt op first in human klinische studies. Hieronder vallen studies waarbij een humaan proof-of-concept bereikt wordt tot en met werkzaamheid (effictiviteits-) studies bij patiënten.

Budget: maximaal € 400.000,- per aanvraag

Deadline: 11 mei 2021

Overige informatie

Ben je al klant? Log dan in en bekijk de volledige regeling >>

Deze en nog 1.000 andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>