Financiering projecten Hogescholen en MKB

RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb om kennisuitwisseling en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten. De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. 

Doel om MKB bedrijven en Hogescholen te laten samenwerken

SIA Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht OnderzoekDe samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn.

Criteria (samenvatting)

  • De aanleiding van de aanvraag is een, door het professionele werkveld van het mkb, breed herkende en aanwijsbare uitdaging.
  • De duur van het project is minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd van het project is niet mogelijk.
  • De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gesubsidieerde aanvraag.
  • Uitgesloten zijn projectaanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids-bevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.
  • Subsidiëring van (deel)projectactiviteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.
  • Het project dient aantoonbaar actief te zijn op de doorwerking van de onderzoeks-resultaten in zowel het mkb als in het onderwijs.

Budget: het beschikbare budget voor deze call is € 3,6 miljoen. Maximaal € 300.000,- per project.

Deadline: 9 oktober 2018 (tweede ronde)

Overige Informatie

Raak – MKB

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl