Open call ter verbetering van het leven van mensen met een chronische aandoening

Deze oproep is gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met een chronische aandoening, en de versterking van hun zelfregie in hun alledaagse omgeving. 

Doel: meer regie voor mensen met een chronische aandoening

De oproep biedt financiële steun aan projecten die werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheids­concepten die aan deze doelen bijdragen. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken.

Wie kan aanvragen?

Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers een aanvraag in te dienen.

Criteria (samenvatting)

Ontwerpers kunnen samen met partijen uit de zorg en welzijn een voorstel in dienen voor een ontwerpend onderzoek op (één van) de onderstaande ontwerpopgaven:

  • Eigen regie in het alledaagse leven
  • Versterking van samenredzaamheid
  • Mensgerichte gezondheidsconcepten

Deze eerste fase resulteert in een uitgewerkt (project)plan waarmee subsidie kan worden aangevraagd voor het vervolg. Voor de tweede fase is per project een budget van € 80.000 incl. btw beschikbaar.

Budget: maximaal € 40.000,- per project (eerste fase)

Deadline: 4 februari 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

De volledige regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>