Europese subsidie voor de ontwikkeling van zorgrobotica

De belangrijkste doelstelling van deze Europese subsidie is het opzetten van een breed pan-Europees netwerk van digitale innovatiecentra die gespecialiseerd zijn in zorgrobotica. Het netwerk zal zich richten op het leveren van diensten die het bedrijfsleven en belanghebbenden in de gezondheidszorg met elkaar verbinden bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor de gezondheidszorgmarkt.

Doel

Met deze financiering is het de bedoeling de ontwikkeling van zorgrobotica te versnellen door de haalbaarheid aan te tonen van nieuwe, innovatieve en verbeterde robotische oplossingen in de toepassingsgebieden van de gezondheidszorg.

Wie kan deze Europese subsidie aanvragen?

Er moeten ten minste twee partijen bij betrokken zijn: ofwel twee MKB’s/iets grotere ondernemingen uit twee verschillende EU/EER-landen, ofwel één MKB/iets grotere onderneming en één eindgebruiker (bv. een ziekenhuis) uit twee verschillende EU/EER-landen.

Criteria (samenvatting)

  • Het voorstel moet aantonen dat er een relevante klinische vraag is naar de beoogde robotoplossing, met een duidelijke koppeling naar de eindgebruikers;
  • Het voorstel moet passen in de tekst van de uitnodiging;
  • Het voorstel moet in het Engels worden opgesteld en vóór de uiterste termijn via het portaal worden ingediend;
  • Er mogen zich geen belangenconflicten met de consortiumpartners voordoen.
  • Derden die financiële steun ontvangen, moeten financieel gezond zijn.

Budget: maximaal € 100.000,- per project

Deadline: 31 december 2019

Overige informatie

Inloggen voor klanten >>

Wil je de volledige regeling bekijken? Neem dan een jaarabonnement >>