€ 1,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden in de zorg

Hebt u een (nieuw) samenwerkingsverband met partijen als gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders en organiseert u het brede zorgaanbod regionaal, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers/cliënten in de betreffende regio? Dan is deze subsidieoproep voor u!

Doel: samenwerkingsverbanden in de zorg ondersteunen

De regeling richt op het stimuleren van nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden georganiseerd. Ook reeds bestaande, regionale samenwerkingsverbanden, gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, die hun netwerken verder willen ontwikkelen kunnen subsidie aanvragen. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun specifieke regionale prioriteiten te formuleren.

Wie kan aanvragen?

Bestaande of startende regionale samenwerkingsverbanden, die op basis van een samenwerkingsovereenkomst, een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen (door)ontwikkelen en uitvoeren.

Criteria(samenvatting)

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de totstandkoming of verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband.
Binnen deze subsidie kunnen onder andere kosten vergoed worden voor:

  • Procescoördinatie om betrokken partijen op regionaal niveau bij elkaar te brengen
  • Kosten voor het organiseren en houden van bijeenkomsten.
  • Het ad hoc betrekken van externe inhoudelijke expertise en ondersteuning uit succesvolle ‘Juiste zorg op juiste plek’-initiatieven buiten de betreffende regio of van landelijke (kennis)instituten. Hiervoor geldt een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en reiskostenvergoeding.

Budget: maximaal € 75.000,- per aanvraag

Deadline: 14 mei 2019, 14.00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling voor startende samenwerkingsverbanden >>
Log in voor de volledige regeling voor bestaande samenwerkingsverbanden >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem een jaarabonnement! >>