Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen

Als organisatie in Zorg en Welzijn ben je continue in beweging. Het verbeteren van je processen kan leiden tot het reduceren van kosten. Een van de mogelijkheden daarvoor is het slimmer inzetten van personeel. Interessant om dan te weten dat daar een mooie subsidieregeling voor is: ESF Duurzame inzetbaarheid.

Doel: Duurzame inzetbaarheid bedrijven en instellingen

Europees Sociaal Fonds Duurzame inzetbaarheid

De regeling valt uiteen in twee delen:

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De maximale subsidie bedraagt € 12.500 per project.

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
Voor deze regeling is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 1 miljoen euro, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Wie kan aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten.

Criteria (samenvatting)

Budget: maximaal €12.500 per project

Deadline: eerste opening van 25 juni 2018, 09.00 uur, t/m 29 juni 2018, 17.00 uur

Overige informatie

Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) gepubliceerd

ESF

meer info

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl