Drie manieren om je subsidie veilig te stellen

Wist je dat ongeveer 10% van de reeds toegekende subsidies en fondsen nooit wordt uitgekeerd? Subsidieverstrekkers en fondsen betalen de laatste bedragen pas uit nadat de inhoudelijke en administratieve verantwoording is afgerond. Bij het niet behalen van de resultaten, administratieve slordigheden of ontbrekende stukken kunnen ze de laatste bedragen inhouden of zelfs uitgekeerde bedragen gaan terugeisen!

Het is dus zaak hier tijdens de uitvoering van je project voldoende aandacht aan te besteden.

Gelukkig zijn er manieren deze risico’s te voorkomen en te beheersen zodat je je project succesvol kunt afronden én je subsidie behoudt.

Check Zorg SubsidiesStel een Risicoanalyse op

Dit doe je door aan projectdoelstellingen mogelijke risico’s te koppelen.
Je inventariseert factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op het behalen van resultaten en doelstellingen.

Bijkomend voordeel hiervan is dat je tegelijkertijd onderzoekt of de resultaten haalbaar zijn en je tijdig toekomstige en potentiële verstoringen zult herkennen.

Bovendien verzamel je informatie waarop je beslissingen kunt baseren om na afloop van elke projectfase te bepalen of je doorgaat of dat er aanpassingen moeten komen in de planning van het project. Het maken van een risicoanalyse kost tijd maar die verdien je dus snel terug!

Check Zorg Subsidies

Wijs iemand aan voor de Projectcoördinatie

Zorg ervoor dat er een projectleider is die verantwoordelijk is voor de voortgang en de inhoudelijke en administratieve verantwoording van het project.

Wanneer je weinig ervaring hebt in projectcoördinatie of je voelt je onzeker hierover dan is het inhuren van deze expertise misschien de oplossing. Een goede projectcoördinator heeft ervaring met het bewaken van de projectvoortgang en het voldoen aan de administratieve en inhoudelijke eisen die worden gesteld door subsidieverstrekkers.

Tevens verzorgt een extern subsidieadviseur de voortgangs- en eindrapportages en de eindverantwoording. De benodigde externe uren kunnen worden opgenomen in de begroting en komen in aanmerking voor subsidie. (Ook subsidieverstrekkers zijn gebaat bij een kwalitatief goede verantwoording).

Een ervaren projectleider kan onzekerheden en onduidelijkheden bij de overige projectmedewerkers wegnemen en zij kunnen zich dan volledig richten op de inhoud van het project!

Check Zorg Subsidies

Controleer regelmatig op de Beheersaspecten

  • Tijd: verloopt het project volgens planning en worden de begrote uren niet overschreden?
    Geld: geef je niet meer uit dan in de kosten is beraamd?
  • Kwaliteit: worden tussentijdse mijlpalen behaald?
  • Informatie: stel aan het einde van een projectfase een beslisdocument op waarin staat door wie, hoe en wanneer evaluaties en controles plaatsvinden.
  • Organisatie: maak binnen het project heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.[/box]

Wil je zelf leren om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen?

ZorgSubsidieKalender heeft een basisworkshop ontwikkeld waarin je de geheimen van subsidiemanagement leer kennen. Heb je al enige ervaring? Bekijk dan de verdiepingscursus!

Workshops en Masterclasses

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl