Ontdek drie manieren om je subsidie veilig te stellen, voorkom terugvordering!

Wist je dat ongeveer 10% van de reeds toegekende bedragen nooit wordt uitgekeerd? Subsidieverstrekkers en fondsen betalen het laatste deel namelijk pas uit nadat de inhoudelijke en administratieve verantwoording is afgerond. Bij het niet behalen van de resultaten, administratieve slordigheden of ontbrekende stukken kunnen ze deze laatste bedragen inhouden of zelfs reeds uitgekeerde bedragen terugvorderen!

Het is dus zaak om tijdens de uitvoering van je project zorgvuldig te administreren en zo je reeds toegekende subsidie veilig te stellen.

Gelukkig zijn er manieren om deze risico’s te vermijden en te beheersen. Zo rond je je project succesvol af én behoud je je subsidie. Hieronder leggen we 3 belangrijke manier uit om dit te doen.

Check Zorg SubsidiesStel een risicoanalyse op

Dit doe je door aan projectdoelstellingen mogelijke risico’s te koppelen.
Je inventariseert factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op het behalen van resultaten en doelstellingen. Bijkomend voordeel hiervan is dat je tegelijkertijd onderzoekt of de resultaten haalbaar zijn en je tijdig toekomstige en potentiële verstoringen zult herkennen.

Bovendien verzamel je informatie waarop je beslissingen kunt baseren om na afloop van elke projectfase te bepalen of je doorgaat of dat er aanpassingen moeten komen in de planning van het project. Het maken van een risicoanalyse kost tijd maar die verdien je dus snel terug!

Check Zorg Subsidies

Wijs iemand aan voor de projectcoördinatie

Zorg ervoor dat de projectleider verantwoordelijk is voor de voortgang en de inhoudelijke en administratieve verantwoording van het project.

Wanneer je weinig ervaring hebt in projectcoördinatie is het inhuren van deze expertise misschien de oplossing. Een secretaresse of financial kan mogelijk deze taak op zich nemen. Of je stelt een projectcoördinator aan die ervaring heeft met het bewaken van de projectvoortgang en het voldoen aan de administratieve en inhoudelijke eisen die worden gesteld door geldgevers.

Check Zorg Subsidies

Controleer regelmatig op de beheersaspecten

Kijk regelmatig of je project nog loopt zoals gepland op de onderstaande aspecten:

  • Tijd: verloopt het project volgens planning en worden de begrote uren niet overschreden?
    Geld: geef je niet meer uit dan in de kosten is beraamd?
  • Kwaliteit: worden tussentijdse mijlpalen behaald?
  • Informatie: stel aan het einde van een projectfase een beslisdocument op. Is dat document staat door wie, hoe en wanneer evaluaties en controles plaatsvinden.
  • Organisatie: maak binnen het project heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Wil je meer weten en zelf leren om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen?

ZorgSubsidieKalender heeft een online training ontwikkeld waarin je stap voor stap wordt begeleid bij het schrijven van je projectplannen, het opstellen van de begroting en alle andere aspecten die hierbij komen kijken. Lees meer over de training ‘Word een Pro in Subsidie- en Fondsenwerving‘ en ontdek of het interessant is voor jou.

Bekijk hier de online training >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl