Nu aanmelden voor donaties aan lokale initiatieven

Nederlanders zijn ondernemend. Er zijn allerlei mensen die het initiatief nemen om een maatschappelijk vraagstuk op te pakken op landelijk en op lokaal niveau. In 2015 werd dit fonds door een grote bank opgericht om deze mensen te ondersteunen.

Doel: donaties aan lokale initiatieven

Het fonds vindt het belangrijk te investeren in omvangrijke, maatschappelijke initiatieven en ideeën, maar ook om lokale projecten een steuntje in de rug te geven. Voor de vijfde keer organiseert het daarom een campagne waarbij lokale initiatieven kans maken op donaties.

Wie kan aanvragen?

Verenigingen en stichtingen.

Criteria (samenvatting)

Een aantal punten waarop wordt getoetst:

  • De organisatie draagt bij aan een algemeen nut en komt een geheel of groep mensen ten goede en niet een specifiek individu;
  • De organisatie draagt bij aan het empoweren van mensen;
  • De organisatie is uitsluitend lokaal actief;
  • De organisatie dient van onbesproken gedrag te zijn;
  • De organisatie voert zelf het project uit en geeft de donatie niet door aan een andere organisatie (er is dus geen sprake van fondsenwerving).

Budget: donatie varieert van € 1.000 tot € 5.000

Deadline: aanmelden tot en met 13 november 2019

Overige informatie

Inloggen voor klanten >>

Wil je de volledige regeling bekijken? Neem dan een jaarabonnement >>