Disclaimer

De ZorgSubsidieKalender is een publicatie van Van Heijst Advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website aanvaardt Van Heijst Advies geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, door eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel voor de eigen teksten als voor teksten van derden.

Alle informatie die op deze website is vermeld, is voorbehouden aan druk, taal en/of zetfouten. Alle nieuws dat op deze site wordt vermeld is indicatief en uitsluitend bedoeld als nieuwswaarde. Er kunnen aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend.