Subsidie onderzoek naar spijsverteringsziekten

Deze subsidie is een uitbreiding op het bestaande onderzoek naar spijsverteringsziekten! De Maag Lever Darm Stichting heeft één droom: een gezonde buik voor iedereen. Wij staan achter de ruim 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doen wij door voorlichting te geven en door wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken.Maag lever darm stichting

Doel van deze subsidie

Goede zorg en eigen regie is erg belangrijk. Daarom wil de Maag Lever Darm Stichting zich inzetten voor goede kwaliteit van zorg, waarbij de behoefte van de patiënt en de naasten centraal staat. Mede om deze reden is deze nieuwe subsidielijn helemaal gericht op het versterken van patient empowerment (PEP).

Binnen de 2018 zorgprojecten- PEP subsidielijn wordt financiële ondersteuning geleverd aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op het versterken van de positie van de MDL-patiënt. Projecten binnen deze subsidielijn zorgen voor een oplossing voor concrete problemen die spelen in de zorg voor MDL-patiënten.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse universiteiten, niet-commerciële onderzoeksinstituten en niet-commerciële maatschappelijke organisaties.

Criteria (samenvatting)

  • Het project leidt binnen één tot twee jaar tot een toepassing in de klinische praktijk en/of de maatschappij waardoor de positie van de patiënt versterkt wordt.
  • De resultaten van het project leveren directe winst op voor de patiënt.
  • De voorgestelde toepassing in het project is gebaseerd op een wetenschappelijk fundament.
  • Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem in de zorg voor de MDL-patiënt wordt aangepakt.
  • De projectaanvraag is tot stand gekomen door nauwe samenwerking en interactie tussen maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en onderzoekers.

Zie volledige criteria >>

Budget:  € 25.000,- tot € 50.000,- per aanvraag

Deadline: 5 november 2018, 12.00 uur

Overige informatie

Kijk op MLDS voor meer informatie.