Dag van de Mantelzorg: 2 regelingen uitgelicht

In Nederland zijn een paar miljoen mensen mantelzorger. Zij doen dit vaak naast een baan en privéleven voor een naaste van hen. De rol van mantelzorger zal de komende jaren door de toenemendehoeveelheid zorgbehoevenden alleen maar groter worden. Waardering van de bestaande mantelzorgers is dus van groot belang! Met deze reden is 10 november 2022 uitgeroepen tot de Dag van de Mantelzorg.

 

Waarom Dag van de Mantelzorg?

Buiten het feit dat het veel tijd en energie vraagt om mantelzorger te zijn, is het vaak ook mentaal en emotioneel erg zwaar. Bijvoorbeeld bij dementie krijgen mantelzorgers vaak te maken met veranderend gedrag, of dat hun geliefde hen niet meer herkent. Deze lading aan werk en zorgen moeten zij vaak combineren met een dagelijkse baan en een privéleven, soms ook nog met een huishouden en/of een gezin. Zij klagen niet en doen dit met veel liefde voor de zorgbehoevende. Het is dan ook geweldig dat zij 10 november even speciaal in het zonnetje worden gezet! Zij worden op deze dag nog even extra bedankt voor de moeite die zij doen voor hun naasten.

 

Extra hulp voor mantelzorgers in de ZorgSubsidieKalender

In de ZorgSubsidieKalender database zijn een aantal fondsen en subsidies te vinden voor organisaties die willen investeren in en voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten voor mantelzorgers of het innoveren van de ouderenzorg. Dit kan zowel op regionaal als op landelijk niveau plaatsvinden. Wij lichten twee van deze regelingen voor je uit.

 

Innovatiefonds Ouderenzorg

Ouderenzorg in een instelling of thuis moet in de toekomst gegarandeerd zijn. Maar toekomstbestendige ouderenzorg ontstaat niet vanzelf. Daarom hebben innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ en vier vooruitstrevende zorgorganisaties, Archipel Zorggroep, Envida, tanteLouise en Thebe, hun krachten gebundeld in de stichting IFOZ (Innovatiefonds Ouderenzorg). Zij hebben als doel om ouderen ook in de toekomst van passende zorg en ondersteuning te kunnen voorzien.

Budget: Geen vaststaand bedrag
Deadline: Jaar rond.

Log in en bekijk regeling

 


Montagnestichting

Montagnestichting is een maatschappelijk betrokken organisatie die zich – door middel van financiële ondersteuning – richt op de gezondheid en het welzijn van mensen in Midden-Holland. Projecten die aan met name vernieuwende activiteiten in zorg en welzijn een bijdrage leveren, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De focus hierin ligt de komende jaren bij de mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Budget: Rond de € 10.000,- per aanvraag
Deadlines: Jaar rond. Het bestuur vergadert 3 tot 4 keer per jaar.

Log in en bekijk regeling 

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.