10 Belangrijke bijlagen om altijd op orde te hebben!

Laat je niet verrassen wanneer je subsidie aanvraagt. Met onze gratis checklist & tips overkomt je dat niet meer! Het venijn zit vaak in de staart… Je hebt hard gewerkt aan je projectplan, je projectbegroting is op orde, de doelgroep is betrokken en intern staan alle neuzen dezelfde kant op. Heb je écht aan alles gedacht? Vaak kom je nog tot vervelende ontdekkingen zodra je je subsidieaanvraag online wilt gaan indienen bij een fonds of subsidieverstrekker.

Voorkom last-minute stress

Op de laatste pagina, vlak voordat je moet ondertekenen, staat nog een lijstje met bijlagen die je moet uploaden. Ai, je hebt nog enkele dagen (of uren!) om je aanvraag in te dienen. Voorkom die last minute stress.

Laat je niet verrassen!

Hieronder zie je een overzicht van de meest gevraagde bijlagen. Wil je onze checklist & tips gratis ontvangen? En wil je ook weten hoe je de bijlagen ‘creatief’ kunt inzetten?

Download de checklist >>

Check Zorg Subsidies1. Statuten van je stichting of vereniging

Hierin staat o.a. de doelstelling van je organisatie verwoord en ook wie er in het bestuur zitten. Een subsidieverstrekker wil graag weten wat jullie doelstelling is en of deze past binnen hun toekenningscriteria.

Check Zorg Subsidies

2. Uittreksel van de kamer van koophandel

Hierop staat vermeld wie tekenbevoegd zijn namens de stichting of vereniging en welke activiteiten je uitvoert. Meestal mag het uittreksel niet ouder zijn dan 6 of 12 maanden.

Check Zorg Subsidies

3. Rekeningnummer en/of recent rekeningafschrift

Een financier wil verifiëren dat de rekening  op naam staat van de juiste rechtspersoon en mogelijk ook welk bedrag in kas is.

Check Zorg Subsidies

4. Jaarplan

De financier wil weten wat je komend jaar gaat doen en of je rekening hebt gehouden met het uitvoeren van het betreffende project. In welke mate past het project qua thema, doelstelling, doelgroep en tijdplanning in jullie jaarplan.

Check Zorg Subsidies

5. Jaarverslag over het voorgaande jaar

De financier wil een indruk krijgen welke activiteiten je hebt uitgevoerd en hoe succesvol jullie organisatie is. Heb je in het afgelopen jaar bv. je doelstellingen kunnen realiseren?

Check Zorg Subsidies

6. Jaarbegroting & Jaarrekening

De financier wil kunnen zien of je organisatie financieel gezond is. Bijvoorbeeld: wat is de verhouding tussen het bedrag dat je aanvraagt en de totale begroting. En kun je met de begroting aantonen dat je het project niet (volledig) kunt financieren? En zijn er grote reserves of schulden? Is rekening gehouden met een eigen bijdrage voor het financieren van een project.
Zorg voor een goedgekeurde jaarrekening. Ze willen weten of de bedragen zijn besteed conform de geplande begroting en of er schulden en/of grote reserves zijn.

Check Zorg Subsidies

7. Beschikking ANBI-status

Een financier wil kunnen vaststellen of je een non-profit organisatie bent. Vraag je aan vanuit een non-profit stichting of vereniging? Dan kun je bij de belastingdienst de status aanvragen van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een kopie van deze beschikking wordt vaak gevraagd als bewijs hiervan. Meer informatie over de ANBI-status lees je hier >>

Check Zorg Subsidies

8. Lijst van referenties

Heb je eerder succesvol projecten uitgevoerd of zijn er mensen die je project een warm hart toedragen? Zet ze in deze lijst met hun functie, telefoonnummer en mailadres. Uiteraard vraag je vooraf goedkeuring aan deze personen.

Check Zorg Subsidies

9. Project- of activiteitenplan

Bij grotere projecten moet je het volledige projectplan uploaden, bij kleinere projecten volstaat een activiteitenplan. Zorg dat deze stukken aantrekkelijk en makkelijk om te lezen zijn. Dus zoals een ‘Postbus 51 folder’.

Check Zorg Subsidies

10. Bijlage ‘Over ons’

Maak een document ‘Over Ons’ waarin je kort vertelt per project lid: wie je bent, wat je drijft, je relatie tot de doelgroep, je functie, je werkervaring en welke succesvolle projecten je hebt uitgevoerd. Verwijs eventueel naar LinkedIn of eigen publicaties. Kies de vorm, een officieel CV of een beknopte beschrijving, afhankelijk van de branche waarin je zit.

Wil je deze checklist & tips gratis ontvangen?

Het verzamelen van alle bijlagen is al een project op zich! Begin dus direct met het verzamelen van alle benodigde stukken. Soms moeten deze worden ‘opgediept’ in de organisatie of moeten ze nog worden opgesteld en dat kost tijd die je op het laatste moment niet kunt missen! Voorkom zo dus die last-minute stress!

Ja, ik wil deze checklist & tips gratis ontvangen