CAK medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

DoelCAK subsidieregeling

Het doel van CAK subsidieregeling is dat u zorgkosten die u heeft gemaakt voor onverzekerde verzekeringsplichtigen vergoed krijgt. Omdat het om verzekeringsplichtige personen gaat, nemen de GGD en de gemeente het over om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. En biedt eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

De regeling is onderdeel van een programma vanuit de overheid om de onverzekerdenproblematiek aan te pakken. Het gaat hierbij om een kwetsbare groep mensen die verzekeringsplichtig is, maar geen zorgverzekering heeft.

Wie kan aanvragen?

Alle zorgverleners in de 1e en 2e lijn.

Criteria(samenvatting)

  •  heeft uiterlijk op de dag na de dag dat u de zorg heeft verleend een melding gedaan bij de GGD-GHOR via het centrale meldpunt.
  • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerd verzekeringsplichtig persoon.
  • Deze persoon heeft toestemming gegeven voor het verstrekken van (medische) gegevens.
  • De behandelde persoon is verzekeringsplichtig.
  • Het gaat om zorg uit het Zvw-basispakket. Daar valt tandheelkundige zorg niet onder.
  • Het betreft zorg die u heeft gegeven na 1 maart 2017.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.

Budget: geen vaststaand bedrag

Deadline: jaar rond

* U moet uw aanvraag en declaraties uiterlijk ingediend hebben in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin u de zorg heeft gegeven of de DBC is gesloten.

Overige informatie

CAK

Aanvragen

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl