Vacature: Contentbeheerder bij ZorgSubsidieKalender

Voor HBO- of WO Student(e)

ZorgSubsidieKalender zorgt ervoor dat alle informatie over Subsidies en Fondsen voor Zorg & Welzijn actueel en overzichtelijk gepresenteerd wordt via onze database. Deze bevat inmiddels zo’n 800 regelingen en groeit nog steeds.

Onze klanten zijn o.a. zorg- en welzijnsinstellingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Onze database is voor hen een belangrijke ’levensader’ om geld te vinden voor hun innovatieve projecten of bijzondere doelgroepen.

Momenteel hebben wij een vacature voor:

Contentbeheerder

4 uur per week

Taken

 • het controleren van teksten
 • het testen en herstellen van links in de teksten
 • het opstellen van nieuwe content (subsidie- & fondseninformatie) volgens een vast format
 • het zoeken van nieuwe informatie die past binnen onze database

Profiel en Vaardigheden

 • HBO of WO werk- en denkniveau
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • precies kunnen werken
 • computervaardig

Locatie

Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht

Overige informatie

Deze bijbaan is uitstekend te combineren met je studie. Je gaat veel vaardigheden leren waar je in je latere loopbaan plezier van zult hebben, o.a. WordPress, online marketing etc. Je wordt door ons grondig ingewerkt en na een proeftijd krijg je een vaste aanstelling.

Werktijden: in overleg op maandag tot en met donderdag, dus bij een wisselend school- of collegerooster kunnen we deze aanpassen.

Reageren?

Graag ontvangen wij je reactie vòòr 8 maart 2018 via info@zorgsubsidiekalender.nl

Heb je vragen?

Neem contact op met ons via 030-2270037 of kijk op  www.zorgsubsidiekalender.nl

N.B. acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

©ZorgSubsidieKalender

 

 

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

Het Zeldzame Ziekten Fonds zou graag iedereen met een zeldzame ziekte helpen, maar dat is helaas niet mogelijk. Zij selecteren daarom jaarlijks een aantal onderzoeksprojecten en proberen door middel van fondsenwerving en sponsorbijdragen het onderzoek te financieren. Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

Hierbij zoeken ze samenwerking met patiëntenorganisaties, onderzoekscentra en belangenbehartigers die zich inzetten voor mensen met een zeldzame ziekte.

Doel

Zoekt u naar additionele financiering voor onderzoek naar een zeldzame ziekte? Dan kunt u een aanvraag indienen voor financiële steun. De bijdrage is uitsluitend bestemd voor duidelijk omschreven projecten op het terrein van zorg en welzijn voor patiënten met een zeldzame ziekte.

Wie kan aanvragen?

Onderzoeker

Criteria(samenvatting)

Selectiecriteria die worden gehanteerd:
– De aanvraag betreft een zeldzame (levensbedreigende) ziekte.
– Het onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland.
– De aanvrager is niet in staat om het project zelf te bekostigen.
– Het project is duidelijk afgebakend en moet nog gestart worden.
– De aanvraag moet in begrijpelijk Nederlands zijn geschreven.
– De aanvraag stemt overeen met de doelstellingen van het Zeldzame Ziekten Fonds.
– Proefschriften nemen zij niet in behandeling.

Budget: niet bekend

Deadline: jaar rond

Overige informatie

Algemene voorwaarden

ZZF

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

NIEUW: Onze Samenwerking met Nederland Filantropieland

ZorgSubsidieKalender wordt Maatschappelijk Partner van Nederland Filantropieland


Leuk nieuws! Vanaf 13 februari 2018 is ZorgSubsidieKalender maatschappelijk partner van Nederland Filantropieland. Wij gaan daarmee bijdragen aan de doelstelling van deze organisatie: het bevorderen van een gezond filantropieklimaat in Nederland. Dat doen we door het delen van onze kennis.

Nederland’s Grootste Community in de Filantropie

Nederland Filantropieland is een branchevereniging en Nederlands grootste community voor iedereen met een hart voor filantropie. Een waardevol netwerk voor zowel bestuurders als medewerkers, betaald of onbetaald, in loondienst of als zelfstandige.

Doel: Kennis delen en Deskundigheidsbevordering

De leden van Nederland Filantropieland hebben gemeen dat ze kennis willen delen, gelijkgestemden willen ontmoeten, zich verder willen bekwamen en de beste omstandigheden voor filantropische initiatieven willen creëren. Omdat ze zo hun eigen organisatie(s) vooruit helpen met bestuurlijke vaardigheden, marketing, fondsenwerving en communicatie. Dus ook voor jou als klant of lezer van de ZorgSubsidieKalender is hier veel kennis te halen!

Hoe ziet onze Samenwerking er uit?

We gaan onze kennis gratis delen met de leden, bijvoorbeeld via webinars en inhoudelijke bijdragen aan bijeenkomsten. Daarnaast verwijzen we onze klanten en lezers voortaan gericht naar de kennis die te vinden is op het platform van Nederland Filantropieland.

Een Ledenplatform vol Waardevolle Kennis

Op veel van de vragen die wij nu krijgen, zoals bijvoorbeeld, “Ik wil een stichting oprichten, hoe pak ik dan aan?” vind je op het ledenplatform van Nederland Filantropieland (www.nlfl.nl) waardevolle informatie die door experts in het online kenniscentrum is geplaatst.

Ook zullen we beiden binnen onze netwerken communiceren over en verwijzen naar elkaars webinars, workshops en evenementen. Daarnaast zijn we in gesprek over een vaste korting op het jaarabonnement van ZorgSubsidieKalender voor de leden van Nederland Filantropieland. (Ben je al lid van Nederland Filantropieland én klant bij ons dan gaan we daarover graag met je in gesprek.)

Wordt nu voordelig lid van Nederland Filantropieland

Ben je actief in de fondsenwerving of andere vormen van filantropie? Dan is een lidmaatschap van Nederland Filantropieland beslist interessant voor jou! Tijdelijk bieden ze dit nu aan met 20% korting! Bekijk hier de Kortingsactie >>


Vragen?
Neem gerust contact op:
ZorgSubsidieKalender, Stance van Heijst, info@zorgsubsidiekalender.nl, 030-227 0037
Nederland Filantropieland, Hanneke Lenkens, info@nlfl.nl,  030-3031468

©ZorgSubsidieKalender

Nierstichting-Health Holland – Call Publiek-Private Projecten

Met de Public-Private Projects call slaan de Nierstichting en Health~Holland* de handen ineen.*Health~Holland is het uitvoeringsorgaan van de Topsector Life Sciences & Health van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en draagt financieel bij aan deze call middels PPS-toeslag.

Doel

In deze call stimuleren ze de samenwerking tussen toponderzoekers, opkomend onderzoekstalent, patiënten, zorgprofessionals en bedrijven om concrete oplossingen te ontwikkelen die impact hebben op het leven van (toekomstige) nierpatiënten en/of die nierschade en -ziekten helpen te voorkomen. Alles in het teken om beschikbare kennis en expertise optimaal om te zetten in tastbare oplossingen die invulling geven aan de behoeftes bij patiënten en in de maatschappij.

Wie kan aanvragen?

Consortium, zijnde een samenwerking tussen tenminste twee partnerorganisaties.

Criteria(samenvatting)

De internationale wetenschappelijke adviesraad (International Scientific Advisory Board, ISAB) van de Nierstichting beoordeelt de ingediende vooraanvragen van consortia. Op basis hiervan wordt een aantal projecten uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag.

Zie >>

Budget:  In 2018 is € 1.300.000 beschikbaar voor het toekennen van twee Public-Private Projects

Deadline:15 maart 2018

Overige informatie

Nierstichting

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

KOH – Stimuleringssubsidie voor 2018

KOH maakt het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’ landelijk bekend en nodigt partijen uit zich aan te melden als opleider of leerwerkplek en stimuleringssubsidie aan te vragen in het kader van dit project. De stimuleringssubsidie betreft een financiële tegemoetkoming voor het opleiden KOHvan verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg die starten met de opleiding in september 2018

Doel

Het doel is om het opleiden van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg, en hun structurele inzet, te stimuleren ter versterking van de eerste lijn. Dit project is aanvullend op de reguliere subsidieregeling van de hogeschool. De hogescholen met een masteropleiding voor verpleegkundig specialist of physician assistant kunnen hierover meer informatie geven.

Wie kan aanvragen?

Huisartsen en huisartsenorganisaties zoals huisartspraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsen- en spoedposten. Aanvragers zijn huisartsen(organisaties) werkzaam in dag- en/of avond-, nacht- en weekendzorg.

Criteria(samenvatting)

 • De aanvrager verleent alle medewerking aan het onderzoek, biedt goede toegang tot onderzoeksdata en registreert bij voorkeur ADEPD.
 • De aanvrager is bereid te rapporteren over de voortgang, inzage te bieden in de financiële administratie, overleg te voeren met en/of bezoek te ontvangen van de projectleider.
 • De aanvrager is verplicht een substantieel deel van de kosten te financieren en zorgt zo mogelijk voor cofinanciering.
 • Per leerwerkplek is een ondertekende ‘overeenkomst duaal onderwijs’ met de hogeschool, de opleider/leerwerkplek en de student afgesloten op 31 augustus voorafgaand aan de start van de opleiding in september.
 • De aanvrager sluit een samenwerkingscontract met KOH in het kader van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’ en handelt conform.

Beoordelingscriteria:

 • Een volledig ingevulde en goed onderbouwde aanmelding volgens het aanvraagformulier, vergezeld van een eigen helder projectplan en toekomstperspectief:
 • Transparante en goed onderbouwde begroting volgens het format in het aanvraagformulier met daarin gespecificeerde kosten, opbrengsten en verantwoording van het aangevraagde bedrag.
 • Een substantiële financiële eigen bijdrage is verplicht en transparant en eventuele cofinanciering is transparant.
 • Er is voorzien in geschikte, goed voorbereide huisartsopleiders en leerwerkplekken.
 • Er is voorzien in een procedure voor het bepalen van de juiste match tussen verpleegkundig specialist of physician assistant in opleiding en de opleider.

Budget: voor deze ronde (start opleiding september 2018) € 500.000,-

Deadline: vóór 15 april 2018

Overige informatie

* Een aanvraag indienen voor 2019 kan vanaf januari 2019.

KOH

Aanvraagformulier

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Pagina 1 van 3812345...102030...