Beste werkgever, hier vind je subsidie

Als werkgever maak je aanspraak op subsidie voor verschillende doeleinden. In de ZorgSubsidieKalender database houden we tientallen regelingen bij voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Je vindt er algemene personeelssubsidies, maar ook regelingen specifiek gericht op zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven of onderwijsinstellingen.

Lees in dit blog een aantal voorbeelden van de verschillende soorten subsidie die je als werkgever kunt aanvragen.

Waarvoor kan ik als werkgever subsidie aanvragen?

oranje vinkje

Voor het aannemen en behouden van personeel

Veel personeelssubsidies richten zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met verschillende regelingen wil de overheid er zo voor zorgen dat zij makkelijker worden aangenomen en weer aan het werk kunnen. Soms gaat het ook om regelingen die werkgevers helpen bij het behouden van hun personeel bij financiële tegenslag.

Een voorbeeld van dit soort regelingen is het Loonkostenvoordeel (LKV) van het UWV. Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die minimaal één werknemer in dienst nemen uit een doelgroep die lastig aan het werk komt.

Budget: tot € 6.000,- per jaar per werknemer
Deadline: jaar rond aan te vragen

Log in en bekijk de regeling >>  

oranje vinkje

Voor het begeleiden van studenten tijdens stages en leerbanen

Er bestaan verschillende regelingen die werkgevers financieel steunen bij de begeleiding van studenten tijdens stages (BOL) en leerbanen (BBL). Zo krijgen meer studenten een kans op stage of werk. Werkgevers gebruiken de subsidie bijvoorbeeld om een begeleider aan te nemen, een personeelslid extra uren te geven om een stagiair te begeleiden, of om begeleiders op te leiden.

Zo zorgt de gemeente Utrecht voor meer stagekansen voor mbo-studenten. Werkgevers kunnen met deze regeling subsidie krijgen voor de begeleiding van mbo-studenten van Utrechtse mbo-instellingen tijdens een stage of leerbaan. De vorm van begeleiding vult de werkgever vrij in.

Budget: maximaal € 150.000,- per aanvraag
Deadline: 30 september 2022

Log in en bekijk de regeling >>  

oranje vinkje

Voor het aanpakken van werkdruk en stress

Je werknemers goede werkomstandigheden bieden: daar gaat een werkgever natuurlijk voor. Dit kan onder andere gaan om het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving, het stimuleren van een goede werkhouding of het aanpakken van werkstress. Hiervoor zijn er ook regelmatig potjes te vinden.

Zo biedt het O&O-fonds GGZ bijvoorbeeld een financiering voor de aanpak van werkdruk en regeldruk in ggz-organisaties.

Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag
Deadline: jaar rond aan te vragen

Log in en bekijk de regeling >>  

Meer subsidies voor werkgevers zien?

Naast deze regelingen staan er nog tientallen andere regelingen voor werkgevers in onze database. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot meer dan 1000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database >>

Liever eerst kijken wat het inhoudt?

Neem nu een gratis proefabonnement >>  

Al klant? Log in en bekijk de volledige lijst van regelingen voor werkgevers >>