Goede referenties onmisbaar bij je subsidie aanvraag

Je bent het misschien wel eens tegen gekomen bij je subsidie- of fondsaanvraag? Je moet referenties opgeven. Hieronder lees je wat referenties zijn, waarom een financier er naar vraagt én waarom ze zo belangrijk zijn wanneer je subsidie aanvraagt!

Je ‘eigen vlees keuren’ is niet geloofwaardig!

Uiteraard probeer je in je aanvraag de financier te overtuigen van de toegevoegde waarde en de urgentie van je project. Je profileert jezelf als deskundig en betrouwbaar. Indien buitenstaanders iets zeggen over jouw kwaliteiten of je project, dan overtuigt dat nog meer dan wanneer jij zelf zegt dat ‘het een mooi project is’. Je lijkt dan op de ‘slager die zijn eigen vlees keurt’ en dat is minder geloofwaardig. Het is dus belangrijk om de steun van onafhankelijk buitenstaanders te krijgen én te laten zien.

Wat zijn referenties?

Referenten zijn personen of instanties die niet direct verbonden zijn aan je project maar het belang ervan kunnen onderstrepen. Vanuit hun functie of levenservaring hebben zij een eigen kijk op jouw organisatie, het project en de projectleden. Het kan ook zijn dat ze belang hebben bij de uitvoering en de resultaten van het project.

Waarom vraagt een fonds naar referenties?

Een fonds doet dat om meerdere redenen. Ten eerste willen ze een goed beeld krijgen met wie ze maken hebben. Dus, ben jij als projectinitiator in staat om de beoogde resultaten te halen? En ze willen ook een goede indruk krijgen van jouw deskundigheid en betrouwbaarheid.

Daarnaast willen ze weten of er voldoende draagvlak is voor het project onder de betrokkenen. Denk daarbij aan:

  • de doelgroep
  • professionals
  • samenwerkingspartners

De buitenstaanders die je als referentie vraagt hebben vaak een frisse en onafhankelijke blik. En de gedachte van de financier is dus dat zij alleen hun ‘goede naam’ aan het project verbinden wanneer ze jouw project waardevol vinden en de projectleden geschikt voor hun taak.

Wie kun je vragen als referentie?

Het is dus zaak om mensen te vinden die jou én je project kennen en het steunen, in welke vorm dan ook.
Bij ‘steunen’ kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die:

  • belang hebben bij de uitvoering en uitkomsten van het project
  • het idee en het verwachte resultaat een warm hart toedragen
  • op basis van eerdere ervaringen vertrouwen uitspreken in jullie als projectgroep
  • bereid zijn om praktisch bij te dragen, bv. een werkruimte ter beschikking stellen
  • bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren omdat ze het project steunen

Mensen benaderen, brrr…

Je voelt misschien een hoge drempel om mensen als referentie te benaderen. Toch voelt vrijwel iedereen zich vereerd wanneer hij of zij daarvoor gevraagd wordt. Maak goed duidelijk wat het inhoudt om referent te zijn en vraag concreet om hun toestemming en contactgegevens.

Help je referenten

Help je referenten door alvast te vragen wat ze tegen het fonds gaan zeggen over jouw project. Je hebt vast nog extra argumenten om hun verhaal naar het fonds toe krachtiger te maken.

Een raad van advies

Bij grotere projecten kun je ook overwegen om een raad van advies voor je project te benoemen.
Nog meer van deze tips behandel ik in de workshop “De Geheimen van Subsidiemanagement Ontrafeld”.
Nieuwsgierig geworden?

Wij bieden diverse workshops aan voor beginnende en ervaren schrijvers.

Meer weten?

Bekijk onze workshopagenda