Meer dan € 11 miljoen opgehaald voor het Herstelfonds Overstromingen

Overvloedige regenval heeft medio juli 2021 geleid tot overstromingen in de provincie Limburg, onder andere door het overstromen van de Maas, de Geul en de Roer. Daardoor is grote schade ontstaan voor huishoudens, bedrijven, maatschappelijke organisaties en infrastructuur.

Doel

Het Nationaal Rampenfonds wil met Herstelfonds Overstromingen Limburg bijdragen aan het herstel na deze ramp. Dit doen ze via tegemoetkomingen aan slachtoffers en steun aan maatschappelijke initiatieven. Daarmee wil het NRF deze organisaties helpen om hun werk weer zo snel mogelijk op gang te brengen.

Wie kan  bij het Herstelfonds Overstromingen aanvragen?

Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag doen. Denk aan bijvoorbeeld buurtcomités, vrijwilligersorganisaties, culturele en sportverenigingen en organisaties op het gebied van natuur en milieu die door de wateroverlast schade hebben ondervonden. Steun aan individuele slachtoffers loopt via de getroffen gemeenten.

Criteria (samenvatting)

De aanvraag:

  • strekt tot het spoedig herstel van het normaal functioneren van de organisatie;
  • is gericht op de realisering van burgerinitiatieven op sociaal, cultureel of maatschappelijk gebied tot herstel binnen de lokale gemeenschap;
  • is gerelateerd aan de schade die door de wateroverlast is geleden;
  • sluit aan bij het werkterrein, de ervaring en expertise van de organisatie.

Bovendien ben je als organisatie niet verzekerd voor de geleden schade.

Budget: er gelden geen minimum of maximum bedragen voor aanvragen, er is intussen al meer dan € 10 miljoen gedoneerd.

Deadline: 1 oktober 2021

Meer fondsen en subsidies

Deze en nog 1.000 andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Ben je al klant? Log dan in en bekijk de 57 andere nieuwe regelingen >>