Hulp nodig bij je Aanbesteding?

Herken je dit?:

“Aanbestedingen zijn Tijdrovend en Stressvol!”

Dit is een veel gehoorde klacht van organisaties die deelnemen aan aanbestedingstrajecten. Er zijn namelijk strakke richtlijnen en deadlines waaraan je je moet houden. Aanbestedingen zijn groot, moeilijk en ondoorzichtig, het kost bovendien veel tijd en het levert vaak niks op.

Heb je wel eens een aanbesteding verloren? Dan weet je hoe ingewikkeld en frustrerende deze trajecten kunnen zijn.

Is jouw organisatie klaar om succesvol in te schrijven op een nieuwe ronde aanbestedingen in 2018?

Heb je in de afgelopen jaren je eerste ervaringen opgedaan bij een aanbesteding voor Jeugdwet of WMO? En hebben jullie meegedaan met marktconsultaties? Hoe zijn die trajecten verlopen?

Heeft het veel stress opgeleverd door de strakke richtlijnen, de op te leveren documenten, innovatieplannen en Eigen Verklaringen, de (té) lage tarieven, de bij te wonen bijeenkomsten en/of de deadlines die gehaald moesten worden?

Aanbesteden, een negatief imago

Aanbestedingen hebben vaak een negatief imago. Het kost veel tijd en geld: er moet veel informatie worden verzameld en het levert vaak niets op. De wil om mee te doen met aanbestedingen is er wel, maar het ontbreekt vaak aan de kennis en ervaring om succesvol in te schrijven.

Je weet vooraf niet of een opdracht gegund wordt aan je. Dat is afhankelijk van je puntenscore bij de gunning. Als je de opdracht niet gegund krijgt, weet je dat je voorlopig de gemeente niet als klant hebt.

Hoe bereid je je organisatie optimaal voor?

De verwachting is dat gemeenten in de toekomst strenger gaan inkopen en vooral met minder zorgaanbieders het contract gaan afsluiten. Grondige voorbereiding op jullie aanbod in de Wmo & Jeugdwet en ook de organisatie van het verkoopproces is straks cruciaal om actief te blijven in het gemeentelijke domein.

Wil je als zorg- of welzijnsinstelling of als groep ZZP’ers in deze branche kans maken op gunning van de opdracht dan is het belangrijk dat je je goed voorbereidt.

Hulp en Advies nodig bij je Aanbesteding voor WMO of Jeugdwet?

Wij kunnen je helpen:

Wil je inschrijven op een aanbesteding maar heb je nog weinig ervaring en/of een capaciteitsprobleem? Wij kunnen je helpen:

Inkoopstrategiesessie – Incompany

Astrid Buis

Astrid Buis – Aanbestedingsspecialist

Je krijgt een inkoopstrategiesessie op maat voor jouw organisatie. Centraal staat de vraag: Is jouw organisatie klaar voor een aanbesteding? Astrid Buis, Zorg-, Welzijns- en aanbestedingsdeskundige begeleidt deze en bepaalt samen met jullie de aanpak.

Voorafgaand aan deze sessie inventariseren jullie de stand van zaken aan de hand van een checklist. Afhankelijk van jullie wensen wordt gefocust op een van de volgende onderwerpen:

  • jullie diensten- en productenaanbod en innovaties;
  • hoe onderhandel je slim met de gemeente?
  • hoe organiseer je intern het aanbestedingsproces?

Resultaat
Na afloop weet je hoe je de aanbesteding voor jouw organisatie moet aanpakken én heb je een actielijst in handen waarop staat wat er nog moet gebeuren.

Voor wie: Directie / MT van zorg- en welzijnsorganisaties, accountmanagers en stafmedewerkers.
Datum & Locatie: de sessie duurt een dagdeel en de datum en locatie bepalen we in overleg.
Begeleiding: Astrid Buis, Aanbestedingsspecialist WMO & Jeugdwet
Investering: € 997,- excl. btw. per bijeenkomst, inclusief reiskosten.

Ja, ik wil meer weten over een Incompany Stratiegiesessie >>

Advies en Ondersteuning op maat voor jouw organisatie

Dit kan variëren van meelezen op afstand tot het volledig voeren van de regie over jullie aanbesteding en zorgen dat alle stukken op tijd en correct worden aangeleverd in samenwerking met jullie organisatie. Na een vrijblijvend intakegesprek tussen jullie organisatie en Astrid Buis ontvang je een offerte op maat.

Ja, ik wil een intakegesprek over de mogelijkheden >>

Heb je vragen?

We staan je graag te woord! bel 030-2270037 of neem contact op met ons >>

©ZorgsubsidieKalender