Aanbesteden…. Doe je mee of niet?

Kies bewust! Niet meedoen aan een aanbesteding is ook een optie!

Veel zorgorganisaties zijn weer aan de slag met het inschrijven op de gemeentelijke aanbestedingen. Het valt vaak op, dat er niet bewust wordt gekozen om daaraan mee te doen. De organisatie is vaak zó verbonden met het werkgebied, dat niet meedoen geen optie lijkt.

Risico’s en gemiste kansen

Door niet of te oppervlakkig stil te staan bij de analyse van de aanbesteding, worden er grote risico’s genomen en kansen gemist. Voorbeelden hiervan zijn inschrijven met een lager tarief dan de kostprijzen hetgeen tot een faillissement kan leiden. Ook kan er onvoldoende ingespeeld worden op de vragen van de gemeente waardoor de gunning lager uitvalt dan waarop door de inschrijvende organisatie is ingezet.

Daarentegen kan een goede analyse input bieden voor de vragenrondes die bij de aanbesteding horen. Bekend is dat een dergelijke analyse regelmatig leidt tot bijstelling van de inkoopvoorwaarden door de gemeente.

Het is dus een must om zodra de aanbestedingseisen en wensen van de gemeente bekend zijn, te starten met een gedegen analyse van de volgende aspecten:

Analyseer de aanbesteding. Hoe doe je dat?

Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat vraagt deze gemeente nu precies van onze organisatie?
  • Past dit bij onze visie en doelstellingen?
  • Past dit bij onze bestaande praktijk?
  • Wat is onze positie t.o.v. de concurrentie en in de keten van zorg en welzijn?
  • Kunnen we volwaardig meedingen (winnen)?
  • Wat zijn de prijsaspecten en hoe verhouden deze zich tot onze kostprijzen?
  • Doen we (zelfstandig) mee of in een samenwerkingsverband?
  • Met welke diensten schrijven we in?
  • Leg deze conclusies en de samenvatting voor aan je directie en managementteam.

Wil je meer weten over de organisatie van een gemeentelijke aanbesteding?

Lees hier alles over de MasterClass Aanbesteden WMO en Jeugdwet >>

Auteur: Astrid Buis van Buis Advies voor Aanbesteden WMO en Jeugdwet

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Buis Advies