Subsidie uitkomstinformatie Samen Beslissen

Nieuwe jaargang Subsidieregeling Zorginstituut Nederland voor 2018

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten gericht op het voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken van informatie over de kwaliteit van zorg. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiekthema.Vanaf 1februari 2018 kunnen bij Zorginstituut Nederland aanvragen worden ingediend voor de stimuleringsregeling ‘Gebruiken van Uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’.

Subsidie Samen Beslissen

Met de subsidieregeling ondersteunen we voorlopers die uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in de spreekkamer maken én gebruiken. Van belang hierbij is dat uitkomstinformatie wordt benut of ingezet op een wijze waardoor deze relevant is voor de persoonlijke situatie van de patiënt. Daarnaast is het de bedoeling dat ook derden kunnen leren van de opgedane ervaringen binnen de gesubsidieerde projecten. Bijvoorbeeld door middel van het uitwisselen van ‘best practices’ en ‘do’s en don’ts’. 

Wie kan aanvragen?

Partijen in de eerste- en tweedelijnszorg én organisaties die patiënten- en cliëntenbelangen vertegenwoordigen. Het project is een samenwerking tussen (vertegenwoordigers van) de bij het project betrokken patiënten en/of hun naasten en zorgverleners;

Criteria

Themaspecifieke criteria zijn:

  1. Het doel van het project is het gebruiken van uitkomstinformatie in het proces van Samen beslissen door patiënt en/of naasten en zorgverlener;
  2. Het project maakt gebruik van bestaande meetinstrumenten voor uitkomstinformatie, of van een selectie van dat deel van het bestaande meetinstrument, dat nodig is om het doel van het project mogelijk te maken;
  3. Het project maakt gebruik van gegevens uit bestaande registraties. Het aanpassen of verbeteren van registraties kan onderdeel zijn van een project;
  4. Het project gebruikt uitkomstinformatie in relatie met informatie over de persoonlijke situatie van de patiënt;
  5. Het project versterkt de vaardigheden van zorgverlener en/of de patiënt en/of naasten bij Samen beslissen, in relatie tot het gebruiken van uitkomstinformatie;
  6. De uitkomstinformatie die gebruikt wordt beschrijft in principe alle mogelijke behandelopties  en is dus niet beperkt tot de zorg die de zorgverlener zelf levert. Ook behandelopties die door andere zorgverleners worden uitgevoerd worden –indien relevant– beschreven;
  7. Projecten stellen hun producten en/of diensten beschikbaar in het publieke domein (via relevante websites) en via open standaarden, die passen binnen de afsprakenstelsels en architectuur die in het Informatieberaad zijn overeengekomen;

Zie ook de Algemene criteria >>

Budget: € 5 miljoen voor 2018

Deadline: 31 maart 2018

Overige informatie

Bekijk de website en het aanvraagformulier >>

Lees ook het interview met Willemijn Krol, sinds 2015 programmamanager bij het Zorginstituut Nederland >>

Kom naar de informatiebijeenkomst op 15 februari a.s.

Datum: 15 februari 2018, 14:30 – 17:00
Locatie: Regardz la Vie, Lange Vliestraat 351, nabij Utrecht CS

Meld je aan voor de informatiebijeekomst stimuleringsregeling ‘Uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’ >>

Bekijk hier de korte Video over deze Subsidieregeling >>