Vier subsidies en fondsen tegen eenzaamheid

Aandacht voor eenzaamheid is de laatste jaren enorm gestegen. Deze zomer ging de hashtag #eenzamejongeren viraal op twitter nadat 25 jarige Nadï van de Watering in een tweet haar gevoel voor eenzaamheid uitte. Ook op beleidsniveau is eenzaamheid een belangrijk onderwerp geworden. Zo loopt van 2018 tot 2020 het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid‘ van het Ministerie van VWS, voor eenzame ouderen.

Meer aandacht = meer subsidies en fondsen tegen eenzaamheid

Deze grotere maatschappelijke aandacht betekent dat er meer en meer fondsen en subsidies zijn met de specifieke doelstelling om eenzaamheid tegen te gaan. Verder is de doelgroep breder geworden. Voorheen waren er vooral regelingen voor eenzame ouderen. Nu is dit vaak uitgebreid naar onder andere jongeren en mensen met een beperking.

Deze ontwikkelingen zien wij ook terug in onze database. In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid lichten we een aantal regelingen uit.

Subsidies en fondsen tegen eenzaamheid

oranje vinkjeHet Hendrik Pierson Fonds

Dit fonds ondersteunt innovatieve projecten die zich richten op alleenstaand ouderschap. Ze steunen bij voorkeur projecten die het netwerk van ouders en kinderen vergroot. Naar regeling >>

oranje vinkje

Stichting Arnold Uleyn

De stichting wil persoonlijke aandacht en zorg bevorderen voor ouderen die dreigen te vereenzamen. Het verleent financiële steun aan het werk van kleine groepen vrijwilligers die bijdragen aan deze doelstelling. Naar regeling >>

oranje vinkje

Open call ‘Over de drempel’ van gemeente Leeuwarden

Open oproep voor cultuurmakers en maatschappelijke initiatieven in Leeuwarden die eenzaamheid bespreekbaar maken en leiden tot ontmoeting en verbinding.
Naar regeling >>

oranje vinkje

Appeltjes van Oranje 2020

Het thema van de Appeltjes van Oranje 2020 is Maatjes ben je samen’. Organisaties die met hun maatjesaanpak bijdragen aan een socialere samenleving en minder eenzaamheid kunnen zich aanmelden. Naar regeling >>

Meer fondsen en subsidies

Log in voor meer regelingen tegen eenzaamheid >>

Wil je de volledige regeling bekijken? Neem dan een jaarabonnement >>