4 miljoen euro financiering voor maatschappelijk herstel na corona

Door de coronacrisis zijn veel Nederlanders in (diepere) eenzaamheid en armoede beland. Ook is er meer behoefte aan zorg door vrijwilligers. Het herstelfonds stelt met een startbedrag van ruim 4 miljoen euro financiering beschikbaar voor maatschappelijk herstel. Hiermee kunnen sociale projecten problemen aanpakken die veroorzaakt of verergerd zijn door de coronacrisis.

Het fonds richt zich momenteel specifiek op eenzaamheid, maar zal later ook financiering beschikbaar stellen voor projecten op het gebied van armoede en zorgen voor elkaar.

Doel: met financiering bijdragen aan maatschappelijk herstel

Het fonds wil een impuls geven aan (bij voorkeur) bewezen succesvolle projecten die eenzaamheid onder volwassenen, met speciale aandacht voor ouderen en kwetsbaren, voorkomen of verminderen. De gevolgen van corona op de maatschappij versterkte namelijk hun gevoelens van eenzaamheid. Het concrete doel is om bij minimaal 10.000 mensen in Nederland deze gevoelens te verminderen. Ze willen hiervoor meer dan 30 organisaties financieel ondersteunen.

Wie kan financiering aanvragen?

De aanvrager is een rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

Criteria (samenvatting)

  • Het gaat om initiatieven gericht op:
    a. uitbreiden/opschalen/uitrollen, met een bestaande methodiek om een grotere doelgroep of een groter werkgebied te kunnen bedienen;
    b. innovatie en toekomstgericht werken, d.w.z. het invoeren van een nieuwe methodiek of het aanpassen van de methodiek of locatie.
  • De gevolgen van de coronapandemie vormen de aanleiding voor deze aanvraag.
  • Projecten hebben bij voorkeur een landelijke uitstraling: organisaties voeren dus op meerdere plaatsen in het land activiteiten uit of ze hebben de potentie om hun project op een andere plek uit te voeren.

Budget: maximaal € 60.000,- voor een periode van 1 jaar

Deadline: oktober 2021, tenzij de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput

Overige informatie

Ben je al klant? Log in en bekijk de volledige regeling >>

Deze en andere corona steunmaatregelen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>