10 Actuele subsidies en fondsen voor jeugd en jongeren

Werkt jou organisatie of initiatief voor, door of met jongeren? Ben je regelmatig op zoek naar subsidies en fondsen voor je projecten voor deze doelgroep? Lees dan even verder!

In de ZorgSubsidieKalender database staan 1000+ fondsen en subsidies voor Zorg&Welzijn, met 100+ regelingen specifiek gericht op kinderen en jongeren. We lichten er hieronder tien uit.

Ook een kijkje nemen in de database?

Neem nu een gratis proefabonnement >>  

Subsidies en fondsen voor jeugd en jongeren

1) Stichting Steunfonds

De stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten voor jeugd en jongeren, die eraan bijdragen dat zij opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot volwassen mensen met een eigen plaats in de Nederlandse samenleving.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond aanvragen
Log in en bekijk regeling >>

2) ASML Foundation

Deze Foundation biedt financiële steun aan initiatieven die kansarme kinderen versterken en hen in staat stellen om zich tot hun volledige potentieel te ontwikkelen. Dit zijn veelal educatieve projecten die kinderen helpen aan een betere toekomst en hun sociale en economische kansen verbeteren.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond aanvragen
Log in en bekijk regeling >>

3) Erasmus+ subsidies

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het steunt met name organisaties die internationale samenwerkingen aangaan  in projecten, en stimuleert dat jongeren betrokken worden bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Budget: € 2,89 miljard euro voor 2020
Deadline: jaarlijks meerdere calls
Log in en bekijk regeling >>

4) Gemeentelijke subsidies jeugd

Ook gemeenten vinden het vaak belangrijk dat elk kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de jeugd worden regelmatig ondersteund met subsidies. Log in en vindt de gemeenten met een regeling voor jeugd en jongeren >>

5) Jongeren met een beperking

Dit fonds biedt financiële steun aan organisaties die drempels wegnemen die kinderen en jongeren met een handicap verhinderen om mee te doen. Het ideaal van de stichting is een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap vanzelfsprekend samen spelen, leren, sporten, wonen en werken. Log in en bekijk de regeling >>

6) Vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren

Deze stichting bevordert het lichamelijk, geestelijk en/of sociaal welzijn van jeugd/jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd. Log in en bekijk de regeling >>

7) Kinderen met een lichamelijke beperking

Dit fonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met lichamelijke beperkingen, door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten die bijdragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast worden interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, voorlichting, kennisverwerving en hulp ondersteund. Autonomie, zelfstandig wonen en werken/dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen. Log in en bekijk de regeling >>

8) Financiële steun voor jongvolwassenen tot 25 jaar

De stichting financiert projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Steun kan aangevraagd worden voor projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch. Log in en bekijk regeling >>

9) Bijdragen voor jeugd – sport & cultuur

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ca 400.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Dankzij de bijdragen van dit fonds kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, toch sporten of zich creatief ontwikkelen. Log in en bekijk regeling >>

10) Fonds voor activiteiten door jongeren

Dit fonds geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën & initiatieven. Het fonds wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt het nationale en internationale jongereninitiatieven met kleine subsidies. Log in en bekijk de regeling >>

Meer subsidies en fondsen voor jeugd en jongeren zien?

Naast deze regelingen zijn er nog meer dan honderd andere regelingen in onze database die projecten voor en door jongeren en kinderen financieren. Wil je hierover actueel geïnformeerd blijven en toegang krijgen tot meer dan 1000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database >>

Eerst even kijken wat het inhoud?

Neem nu een gratis proefabonnement >>  

Al klant?

Log dan in en bekijk de volledige lijst van regelingen gericht op jongeren >>